[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
CEO ผู้บริหาร KM <<<<Knowledge Exchange Website>>>> ประเด็นยอดนิยม

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ยินดีต้อนรับสู่
เว็บไซต์เพื่อการจัดการความรู้สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 

การจัดตั้งโรงเรียนเอ....
คู่มือประชาชน สำหรับ....
การตั้งกลุ่ม กองลูกเ....
การคัดเลือกสถานศึกษา....
มาตรการป้องกัน เฝ้าร....
สรุปรายงานผลการดำเนิ....
การเสริมสร้างประสิทธ....
การขออนุญาตไปต่างประ....
คู่มือการบันทึกข้อมู....
การจัดทำข้อมูลนักเรี....
โรงเรียนในโครงการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะกรรมการ ข่าว ภาพกิจกรรม ปฏิทิน ดาวน์โหลด
สมาชิกทั้งหมด 44
ลิ้งค์น่าสนใจ
แผนการจัดการความรู้

  
สถิติการใช้งาน
5 อันดับผู้ใช้สูงสุด
 นายทวีรัตน์ เทพนะ 39
 จรรมณี เฮงห่อ 10
 เพ็ญศรี ชัยรัตน์ 8
 เรณู ปราบหงษ์ 7
 ชฎารัฐ ปลูกเพาะ 6
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
4 คน
สถิติเดือนนี้
24 คน
สถิติปีนี้
124 คน
สถิติทั้งหมด
890 คน

ขุมความรู้ แหล่งรวบรวมความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานเทคโนฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป
กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
บริหารการเงินและสินทรัพย์
ตรวจสอบภายใน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
บริหารทั่วไป
งานวิชาการ
การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ประกันคุณภาพการศึกษา
ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญสมัครเข้าอบรมการจัดทำเว็บไซด์การจั....
ทดสอบการส่งรายการนำเสนอผลงานผ่านระบบการจ....
ภาพกิจกรรม แหล่งรวบรวมภาพการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้


         ภาพกิจกรรมติดตามการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม


         การประชุมเชิงปกิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูกลุ่มสาระภาษาไทย วันที่ 27 พย. 2557 ณ ห้องประชุม สพป.สงขลา เขต 2

Knowledge New แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันความรู้ใหม่ๆ

การจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
    ขั้นตอนการยื่นและการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ.....อ่านต่อ

คู่มือประชาชน สำหรับสำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
    คู่มือประชาชน สำหรับสำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1.....อ่านต่อ

การตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
    ขั้นตอนการขออนุมัติตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ และขอแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ .....อ่านต่อ

การคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นด้านระบบดูแล
    สพป. แพร่ เขต 1 พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ด้านระบบดูแล.....อ่านต่อ

มาตรการป้องกัน เฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก
    แจ้งสถานศึกษาหากเกิดเหตุในสถานศึกษา.....อ่านต่อ

สรุปรายงานผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดก.....อ่านต่อ
   

ดาวน์โหลด แหล่งรวมรวมเอกสารความรู้และโปรแกรมน่าสนใจ

TOP 5 ความรู้โรงเรียนในโครงการ
โปรแกรมน่าสนใจ ( 88 / )
โปรแกรมแปลงไฟล์ pdf
โปรแกรมแปลงไฟล์ pdf