[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เรื่อง : คู่มือประชาชน สำหรับสำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1


คู่มือประชาชน สำหรับสำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

1.การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

2.การขอจัดการศึกษาขั้นพื้่นฐานในศูนย์การเรียนองค์กรวิชาชีพ

3การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล (กรณีไม่เกิน 50 คน)

4.การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล (กรณีตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 100 คน)

5.การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน  (กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย)

6.การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน (กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทย ผู้เรียนไม่เกิน 50 คน)

7.การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน (กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทยมีผู้เรียนตั้งแต่  50  คนแต่ไม่เกิน  100 คน)

ดาวน์โหลด

 

| เข้าชม : 297 |
ผู้เขียน : ดรุณี ทิพย์รักษ์
หน่วยงาน : สพป.แพร่ เขต 1
พุธ ที่ 22 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 6 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้