[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
เรื่อง : แผนการสอนเฉพาะบุคล (IIP)


 แบบฟอร์มการเขียนแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)

| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 373 |
ผู้เขียน : นางทองสุข สุคันธะมาลา
หน่วยงาน : กลุ่มนิเทศติดตามการจัดการศึกษา
เสาร์ ที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้