[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
เรื่อง : แบบรายงานผลการจัดการเรียนร่วม (SAR)ปีการศึกษา 2559


 เรียน ผู้บริหารโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการเรียนร่วมให้โหลดแบบรายงานการจัดการเรียนร่วมนี้ จัดทำเป็นเอกสารรายงานผลการดำเนินงานปี 2559 

| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 1169 |
ผู้เขียน : นางทองสุข สุคันธะมาลา
หน่วยงาน : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
อังคาร ที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้